Johtopäätöksiä

Valokuvaus on oiva harrastus, joka sopii monenlaisille ja -ikäisille harrastajille. Se on oiva harrastus myös siinä mielessä, että alan harrastajalla on loppumattomat mahdollisuudet kehittyä ja oppia uutta. Valokuvaaja ei voikaan koskaan sanoa olevansa täysin valmis tai täysin oppinut – yksikään valokuvaaja ei voi väittää olevansa täydellinen valokuvaaja – ei ainakaan, jos hän on rehellinen. Juuri tämä on osa sekä valokuvauksen viehätystä että haastetta.

Valokuvauksen avulla voidaan tehdä myös paljon hyvää. Ensinnäkin se tuottaa katsojilleen visuaalisia elämyksiä. Se herättää keskustelua ja ajatuksia ja voi toimia keskustelun aloittajana. Tämä johtaa siihen, että valokuvaajalla on myös suuri vastuu. Mietitäänpä vaikka taistelutilanteessa otettua valokuvaa, jossa pieni poika heittelee sotilasta vasten kiviä. Kuvaa leikkaamalla saadaan kuvan sanomasta täysin erilainen. Jos kuva leikataan siten, että aseella poikaa uhkaava sotilas leikataan pois, on kuvan sanoma aivan toisenlainen kuin siinä tapauksessa, että tämän sotilaan annetaan jäädä kuvaan. Ammattikuvaajien tuleekin tutustua myös valokuvauksen etiikkaan ja pohtia hyvin tarkkaan ottamiensa kuvien välittämän sanoman totuudenmukaisuutta.

Luonto- ja eläinkuvaajat voivat auttaa taitojensa avulla tuomaan esiin esimerkiksi eläinten- ja luonnonsuojeluun liittyviä seikkoja. Valokuvaaja voi hyödyntää sitä usein todettua seikkaa, jonka mukaan yksi kuva kertoo enemmän kuin 1 000 sanaa, ja pyrkiä nostamaan kuviensa avulla esiin tärkeitä seikkoja. Kuvien avulla voidaan myös kerätä rahaa tärkeitä hyväntekeväisyyskohteita varten.
Blogi on hyvä alusta myös valokuvausharrastajalle. Sitä kautta hän saa ottamiaan kuvia helposti esiin. Tekstin avulla hän voi vielä tehostaa ottamiensa kuvien sanomaa. Bloggaaminen on helposti aloitettava ja erityisen mielekäs harrastus, jota voi harrastaa myös kotoa käsin. Bloggaaminen voi auttaa tuomaan valokuvausharrastukseen aivan uudenlaisen ulottuvuuden.

Alan tulevaisuus

Miltä valokuvauksen tulevaisuus sitten näyttää? Nykyisin puhutaan paljon siitä, kuinka merkittävän aseman erilaiset kuvanmuokkausmahdollisuudet ovat saavuttaneet valokuvauksen saralla. Tämä aiheuttaa sen, että kuluttajan on toisinaan melko vaikea erottaa, kuinka paljon kuvia on muokattu ja mikä on totuus muokkausten takana. Jo tavallisen kuluttajan käytössä on runsaasti erilaisia kuvanmuokkauspalveluja, minkä vuoksi esimerkiksi selfieistä saa helposti muokattua todellisuutta täydellisempiä otoksia. Tämä saattaa aiheuttaa paineita erityisesti nuorten keskuudessa – virheettömältä vaikuttavat yksityishenkilöiden selfiet saattavat luoda aivan vääristyneen kuvan esimerkiksi keskivertoihmisten ulkonäöstä. Kuvankäsittelyllä kun on mahdollista saada esimerkiksi iho näyttämään virheettömältä. Samoin ulkonäössä mahdollisesti olevia muitakin virheitä voidaan kuvankäsittelyn avulla peittää.
Erityisesti ammattivalokuvaajien etiikan merkitys todennäköisesti entisestään korostuu tulevaisuudessa. On tärkeää, että ammattivalokuvaajat tiedostavat kuviensa merkityksen tiedon välittäjinä. Kuluttajien osalta kuvien lukutaito on entistä merkittävämpää. On tärkeää osata lukea kuvia oikealla tavalla ja suhtautua niiden välittämään tietoon myös kriittisesti.

Valokuvaus on mielenkiintoinen harrastus eikä sen suosio varmasti romahda tulevaisuudessakaan. Uudenlaiset ja entistä hienommat välineet tarjoavat yhä lisää mahdollisuuksia upeiden otosten luomiseen. Kilpailu alalla kiristynee entisestään, mikä saattaa olla samanaikaisesti sekä stressaavaa että kiehtovaa. Toisia kuvaajia tällainen tilanne saattaa jopa suitsia entistä parempiin suorituksiin sekä itsensä ylittämiseen.
On ollut kiehtovaa nähdä, kuinka monet kuvaajat ovat käyttäneet taitojaan hyvien asioiden edistämiseksi. Luonnonsuojelu on eräs osa-alue, jossa kuvat toimivat erityisen hyvin. Olisikin toivottavaa, että tällaisia projekteja esiintyisi alalla tulevaisuudessa entistä enemmän. 1 000 sanaa kertova kuva on erinomainen keino herättää keskustelua. Puhutteleva kuva voi pysäyttää ja auttaa jakamaan tietoa. Kuvien käyttömahdollisuudet ovat erittäin moninaiset ja kuvien avulla voidaan saada aikaan paljon hyvää! Valokuvaavat ovat erittäin luovia henkilöitä ja juuri luovuus on se ominaisuus, jota alalla tarvitaan – tätä luovuutta on mahdollista hyödyntää myös keksittäessä uusia keinoja käyttää kuvia hyvien asioiden edistämiseen!